Cenník služieb

Dopravná psychológia:

Psychologické vyšetrenie vodičov - individuálne

80€

Psychologické vyšetrenie vodičov – individuálne + perimeter

100€

Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ

120€

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodičov (do 2 testov)

40€

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodičov (do 4 testov)

50€

Periférne vnímanie

30€

Opätovné vydanie dokladu o psychologickej spôsobilosti vodiča

10€

Psychologické (odborné) poradenstvo pre vodičov – 12 hod. (zákon č. 8/2009)

25€/hod

Rehabilitačný program pre začínajúcich vodičov - 9 hod. (zákon č.8/2009 Z.z.)

25€/hod

Príplatok za psychologické vyšetrenie vodiča mimo pracovnej doby cez víkend

Dohodou

Poradenská psychológia:

Individuálne poradenstvo

80€

Párové poradenstvo

90€

Individuálne psychologické poradenstvo v zmysle uznesenia príslušného súdu (zákon č.300/2005 Z.z.,§51 odsek 4 písmeno j.)

80€/hod

Klinická psychológia:

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva

80€

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS

80€

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl

80€

Pracovná a organizačná psychológia:

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti

100€/hod

Poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie do silového rezortu

50€/hod

Iné psychologické služby

Ceny dohodou

Máte otázky?
Kontaktujte nás

Zdravotné stredisko MediHouse

Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

+421 903 513 867

info@pspsycho.sk