Poradenstvo a intervencia

Individuálne a párové poradenstvo. Spracovanie traumatických udalostí

Poskytneme Vám:

Individuálne a párové poradenstvo. Spracovanie traumatických udalostí

Párové poradenstvo

Krízová intervencia – pomoc v kríze, prežívaní traumy a ťažkého životného obdobia

TIR (Traumatic Incident Reduction) – spracovanie traumy a závažných životných udalostí

Objednajte sa

Zdravotné stredisko MediHouse

Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

+421 903 513 867

info@pspsycho.sk

Alebo nám napíšte: