Poradenstvo a intervencia

Individuálne a párové poradenstvo. Spracovanie traumatických udalostí

Poskytneme Vám:

Individuálne a párové poradenstvo. Spracovanie traumatických udalostí

Párové poradenstvo

Krízová intervencia – pomoc v kríze, prežívaní traumy a ťažkého životného obdobia

TIR (Traumatic Incident Reduction) – spracovanie traumy a závažných životných udalostí

Individuálne psychologické poradenstvo v zmysle uznesenia príslušného súdu (zákon č.300/2005 Z.z.,§51 odsek 4 písmeno j.)

Objednajte sa

Zdravotné stredisko MediHouse

Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

+421 903 513 867

info@pspsycho.sk

Alebo nám napíšte: