O nás

Profesionálne psychologické služby

Navštívte nás v našej ambulancii v Žiline

Poradíme Vám v oblasti osobných vzťahov a súčasne poskytujeme psychologické poradenstvo pre profesionálne účely.

V neposlednom rade poskytujeme psychologickú krízovú intervenciu a súčasne pomáhame s traumatickými, či inými závažnými životnými udalosťami.

Náš tím

K Vašim službám:

Mgr. Ing. Miroslav Čápek

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor psychológia
 • Psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka PCA
 • Registrovaný v Slovenskej komore psychológov
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia
 • Zaradený do prípravy v Certifikovanej pracovnej činnosti v odbore dopravná psychológia
 • Certifikát špecialistu pre Psychologické operácie (U.S. Army) v USA
 • Výcvik v posttraumatickej krízovej intervencii
 • Výcvik v spracovaní traumy metodológiou TIR (Traumatic Incident Reduction)
 • Kurz MBC Union Mechanism Training Programme v Anglicku
Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor psychológia

Psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka PCA

Registrovaný v Slovenskej komore psychológov

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia

Zaradený do prípravy v Certifikovanej pracovnej činnosti v odbore dopravná psychológia

Certifikát špecialistu pre Psychologické operácie (U.S. Army) v USA

Výcvik v posttraumatickej krízovej intervencii

Výcvik v spracovaní traumy metodológiou TIR (Traumatic Incident Reduction)

Kurz MBC Union Mechanism Training Programme v Anglicku

Mgr. Ing. Miroslav Augustín

 • Ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie
 • Riadny člen Slovenskej komory psychológov
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia
 • Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore poradenská psychológia
 • Odborná spôsobilosť na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
 • Výcvik v telefonickej krízovej intervencii
 • Výcvik v rorschachovej metóde
 • Výcvik klasickej hypnózy
 • Výcvik autogénneho tréningu podľa Schultza
 • Výcvik terapeutickej desenzitizácie psychickej traumy pomocou očných pohybov
 • Výcvik v posttraumatickej krízovej intervencii
 • Výcvik v posttraumatickej intervenčnej starostlivosti
 •  
Vzdelanie

Ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie

Riadny člen Slovenskej komory psychológov

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia

Odborná spôsobilosť v špecializačnom odbore poradenská psychológia

Odborná spôsobilosť na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia

Výcvik v telefonickej krízovej intervencii

Výcvik v rorschachovej metóde

Výcvik klasickej hypnózy

Výcvik autogénneho tréningu podľa Schultza

Výcvik terapeutickej desenzitizácie psychickej traumy pomocou očných pohybov

Výcvik v posttraumatickej krízovej intervencii

Výcvik v posttraumatickej intervenčnej starostlivosti

Ako Vám pomôžeme?

Naše služby

Pre vodičov

Vykonávame dopravno – psychologické vyšetrenia súvisiace s vedením motorového vozidla a odborné poradenstvo zamerané na alkohol a psychoaktívne látky.

Poradenstvo
a intervencia

Individuálne a párové poradenstvo. Spracovanie traumatických udalostí

Psychologické
vyšetrenie

Posúdime Vašu psychickú pracovnú spôsobilosť a pomôžeme Vám vo Vašej profesionálnej orientácii.

Objednajte sa

Zdravotné stredisko MediHouse

Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

+421 903 513 867

info@pspsycho.sk

Alebo nám napíšte: