Pre vodičov

Vykonávame dopravno – psychologické vyšetrenia súvisiace s vedením motorového vozidla,
odborné poradenstvo a rehabilitačný program pre začínajúceho vodiča.

Poskytneme Vám:

Psychologické vyšetrenie vodičov – individuálne

Psychologické vyšetrenie vodičov – individuálne + perimeter

Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ
(odobratie vodičského oprávnenia a 3 priestupky)

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodičov

Periférne vnímanie

Opätovné vydanie dokladu o psychologickej spôsobilosti vodiča

Psychologické (odborné) poradenstvo pre vodičov

Rehabilitačný program pre začínajúcich vodičov

Objednajte sa

Zdravotné stredisko MediHouse

Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

+421 903 513 867

info@pspsycho.sk

Alebo nám napíšte: